замовити послугу +

Київ, провулок Лабораторний 6

Дніпро, вулиця Мечникова 19

©2024

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Разом ми зробимо вашу організацію процвітаючою завдяки персоналізованим імерсійним враженням преміум-класу.
Цікаво, як ми можемо допомогти вам із вашим проєктом? Зв'яжіться з нами, і ми будемо раді обговорити ваші плани!

Разом ми зробимо вашу організацію процвітаючою завдяки персоналізованим імерсійним враженням преміум-класу.
Цікаво, як ми можемо допомогти вам із вашим проєктом? Зв'яжіться з нами, і ми будемо раді обговорити ваші плани!

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних визначає порядок обробки ваших персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки ваших персональних даних (далі – Оператор). Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://leadpanda.agency/.

Основні поняття

Автоматизована обробка персональних даних – Основні поняття, що використовуються в Політиці обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки; Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних); Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://leadpanda.agency/ ; Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів; Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних; Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) чи сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних; Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, самостійно чи спільно з іншими особами організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними; Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувача веб-сайту https://leadpanda.agency/ ; Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://leadpanda.agency/ ;Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб; Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або ознайомлення з персональними даними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом; Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи; Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Оператор може обробляти такі персональні дані

Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача Прізвище, ім'я, по батькові; Номер телефону; Адреса електронної пошти; Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика та Google Аналітика та інших). Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

Цілі обробки персональних даних

Цілі обробки персональних даних Мета обробки персональних даних Користувача - укладання, виконання та припинення цивільно-правових договорів; надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://leadpanda.agency/ ; уточнення деталей замовлення. Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різних подій. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

Правові основи обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у разі їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розміщені на сайтіhttps://leadpanda.agency/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувачі у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки

Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Наш інтернет-сайт керується відповідно до Загального регламенту захисту даних (GDPR), (Постанова (ЄС) 2016/679), який є обов'язковим до виконання законодавчим актом. Це Положення складено відповідно до вимог GDPR.

Наша політика захисту даних базується на таких принципах:

Обробка персональних даних повинна здійснюватися законним, сумлінним та прозорим чином;
Збір персональних даних повинен проводитися тільки для встановлених, однозначних та законних цілей та не передбачає додаткову обробку даних, не сумісну з цією метою;
Збір персональних даних має бути належним, доречним та обмежуватися лише відомостями, необхідними для цілей, у яких ці дані збираються;
Персональні дані мають бути точними та за необхідності оновлюватися;
Необхідно вживати всіх розумних заходів, які гарантують, що неточні персональні дані, залежно від мети їх обробки, будуть негайно видалені або виправлені;
Персональні дані повинні зберігатися таким чином, щоб суб'єкт даних міг бути ідентифікований не довше, ніж це потрібно для досягнення цілей, у яких ці дані були зібрані;
Усі персональні дані повинні зберігатися таким чином, щоб забезпечити їхню конфіденційність і безпеку;
Суб'єкти даних повинні мати право на доступ до персональних даних, їх зміну або видалення, обмеження обробки, заперечення проти неї, а також право на перенесення даних.

myslide myslide
up-arrow